El Projecte

El projecte STIMULI té com a objectiu el desenvolupament de una estudi de viabilitat de la creació d’un hub català que promocioni l’ús de les TIC avançades en les PIMEs de manera que estimuli l’ús de serveis de disseny i simulació basats en el núvol mitjançant computació d’alt rendiment (HPC), incrementant la competitivitat de les PIME i contribuint al creixement econòmic.

Aquest estudi de viabilitat es centrarà en la creació d’un ecosistema d’innovació que reuneixi a tots els actors de Catalunya (RTOs, govern, empreses, sobretot PIME, el teixit industrial i TIC, institucions de R&I i associacions de comerç en general), a través de donar accés als recursos cloud d’HPC mitjançant un model de col·laboració  a través d’internet.

Conceptes i Objectius

Situació actual

La computació d’alt rendiment ha estat durant molt temps limitat als científics i enginyers causa del seu alt cost, però l’arribada de grans volums de dades i la disponibilitat de la computació en el núvol ha convertit l’HPC en una tecnologia rentable, introduint els sistemes HPC a les empreses.

Avui en dia, menys del 10% dels fabricants estan utilitzant servidors HPC per a simulacions per ordinador per dissenyar i desenvolupar els seus productes, d’acord amb els dos estudis, “Reflect” i “Reveal”, del US Council of Competitiveness. La gran majoria (més del 90%) de les empreses que efectuen prototipatge virtual i modelatge de dades a gran escala encara estan limitats pels seus ordinadors (portàtils o de sobretaula). Tot i així el 57% d’aquestes empreses van dir que tenen problemes que no poden solucionar amb els seues ordinadors ja sigui perquè l’anàlisi de la geometria o la simulació física son massa complexos i necessiten més memòria i recursos de computació. Per tant, la majoria d’aquestes empreses tenen una necessitat real de computació d’alt rendiment.

Els serveis de modelatge i simulació HPC basats en el núvol son beneficiosos per a les empreses, especialment les PIME dins dels seus processos de disseny i desenvolupament, per exemple, en els estalvis de costos enormes de reduir el fracàs del producte en etapes inicials del disseny, desenvolupament i producció; més simulacions condueixen a productes de més qualitat; i més potència de càlcul permet menor temps de comercialització. Això condueix a una major competitivitat i una major innovació.

 

Objectiu 

Tot i la millora Europea per a l’adopció d’aquestes noves tecnologies TIC, a Catalunya hi ha la necessitat d’una figura local per centralitzar i facilitar l’ús dels serveis de modelatge i simulació HPC basats en el núvol en la industria de fabricació de productes de per a impulsar la competitivitat de la industria catalana i enfocar-se cap a la industria 4.0.

A la llum d’això el projecte STIMULI té com a objectiu el desenvolupament de una estudi de viabilitat de la creació d’un hub català que promocioni l’ús de les TIC avançades en les PIMEs.

El hub d’STIMULI es concep per al Consorci com un facilitador per a l’ús i impuls de l’HPC aplicat als serveis de simulació i modelatge basat en el núvol de manera que augmenti la competitivitat de les pimes i el creixement regional.

 

Altres eines ja existents

Aquest facilitador no comença de zero, sinó que serà construït sobre dues iniciatives regionals clau que enforteixen i aporten valor afegit al projecte:

  • Anella Industrial: La iniciativa de l’Anella Industrial 4.0 es va iniciar el 2006 amb l’objectiu d’implementar infraestructura de telecomunicacions d’última generació per a la interconnexió i la fusió dels sectors industrials catalans clau amb les àrees i recursos TIC avançades, com la IO, sistemes Ciber-Físics, grans volums de dades o sistemes de seguretat; així com a participar en les iniciatives europees i internacionals en aquest camp. Aquesta iniciativa està dirigida per I2CAT, amb el suport de la Direcció General d’Indústria i de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Enginyers de Catalunya.

 

  • BSC: Barcelona Supercomputing Center és el centre pioner de la supercomputació a Espanya. La seva naturalesa és doble: d’una banda, és un centre de recerca amb més de 300 científics, i d’altra banda, és un centre de supercomputació serveis per a tota la comunitat científica. També gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES). Fundada el 2005, el BSC-CNS va ser creat a partir d’un consorci format pel Ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).