Informació

La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar i gestionar tecnologies de la informació per tal de facilitar el progrés científic. Un equip multidisciplinar i instal·lacions informàtiques d'alt rendiment fan del BSC-CNS un centre internacional d'excel·lència en e-Ciència.

Quina activitat desenvolupen dins el món IOT?

Especialistes en connectar recursos mòbils (cotxes, motos, maquinària, embarcacions, etc.) a Internet amb l’objectiu que enviïn informació de qualsevol sensor a servidors propis. Amb aquestes dades, Atlantis IT proporciona serveis per a:

  • La gestió eficient d’aquests recursos mòbils (impacte econòmic real, desviació respecte del planificat, control, presa de decisions, ratis de productivitat, etc.)
  • La seguretat mitjançant un sistema antirobatori i de protecció per a l’usuari gestionat des del seu mòbil (App iOS i Android) o des d’una central receptora d’alarmes

Informació de contacte

Anna Escoda
+34 619 187 006
Jordi Girona, 29-31
08034 – Barcelona
anna.escoda@bsc.es
https://www.bsc.es/